فارسی/Persian

به عنوان پدر و مادر، و تأثیر گذاران روی جوانان، ما بهترین ها را برای فرزندانمان می خواهیم. ما بیشترین تلاشمان را می کنیم تا الگوی خوبی باشیم، ولی گاهی اوقات، بدون اینکه منظوری داشته باشیم، ممکن است چیزهایی بگوییم که رفتار غیرمحترمانه را توجیه کند.

چرخه خشونت علیه زنان با بی احترامی آغاز می شود. وقتی ما بهانه هایی می آوریم با جملاتی مثل “پسرا همینن دیگه” یا “او این کار را کرد برای این که ترا دوست دارد”، جوانان شروع به این باور می کنند که دلایل و موقعیت هایی وجود دارند که رفتار نامحترمانه را قابل قبول می کند.

وقتی کسی چیزی می گوید یا کاری می کند که بی احترامی به زنان را توجیه کند ما باید با آن برخورد کنیم.

با به چالش کشیدن طرز برخورد ها و رفتارها و صحبت کردن در مورد احترام با فرزندانمان، می توانیم کمک کنیم تا خشونت علیه زنان را پیش از آنکه آغاز شود متوقف کنیم.

برای یادگیری بیشتر، لیست مطالب کارزار را در پایین ببینید.

Conversation guides
راهنمای گفتگو

Peer to Peer Guide

Animation

Download the Stop it at the Start – We all play a role 2 min 50 sec (MP4 105MB)